ใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดีอย่างไร ?

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า การจ่ายค่าบริการนายหน้าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง และไม่จำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้มีประสบการณ์ ประกอบกับขั้นตอนต่างๆของการซื้อขาย หรือเช่า อสังหาริมทรัพย์มีความยุ่งยาก มาดูกันว่าการใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

1.ประหยัดเวลา ในการเช่า ซื้อขาย อสังหาฯ ถือเป็นเรื่องซับซ้อน มีรายละเอียดหลายขั้นตอน หากใช้บริการนายหน้า นายหน้าจะเป็นผู้ดูแลแทนท่านทุกขั้นตอน ตั้งเริ่มลงประกาศ รวมถึงการพาลูกค้าชมอสังหาฯ (ซึ่งบางครั้งลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจเช่า หรือ ซื้อทันที) นายหน้าก็จะเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหว ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆให้

2.มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ตัวแทนนายหน้ามีหน้าที่โดยตรงในการจัดหาลูกค้า แน่นอนว่าต้องมีฐานลูกค้าอยู่ในมือ บางครั้งอสังหาฯที่ท่านมี อาจเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทำให้ท่านสามารถปิดการเช่า ขาย ได้รวดเร็วขึ้น

3.ไม่ต้องเสียค่าประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา โดยปกติแล้ว นายหน้าจะมีช่องทางในการลงโฆษณาเพื่อให้ได้ลูกค้าตรงตามเป้าหมาย ซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าของไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเดิม หรือบางครั้ง นายหน้าอาจจะมีสื่อหรือเว็บไซต์ของตนเอง จึงทำให้การโปรโมตรวดเร็วมากขึ้น

4.ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารสัญญานายหน้ามีความรู้และเข้าใจในเรื่องเอกสารสัญญารวมถึงค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆที่ต้องใช้ในการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์  จะช่วยดูแลและลดความเสี่ยงในเรื่องความผิดพลาดในเอกสาร

5. ที่ปรึกษาชั้นดีนายหน้าจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนให้ดำเนินงานออกมาราบรื่นทั้งให้คำแนะนำเช็คราคาตลาดการตั้งราคาที่เหมาะสมการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณพอใจและปิดการขายได้รวดเร็ว

จะเห็นได้ว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยเหลือท่านได้มากทั้งทางด้านผู้ซื้อและผู้ขาย และเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้การซื้อขายบ้านทำได้ง่ายขึ้น และได้ราคาสูงขึ้นอีกด้วย